Ez itt egy két soros rendszerüzenet

Társasjáték webshop

társasjátékosoktól, társasjátékosoknak

1. Tájékoztató adatok

A tarsasjatekwebshop.hu tulajdonosa és üzemeltetője: Társas JátsszMa Bt.

 • címe: 7627 Pécs, Matakovits utca 33.
 • cégjegyzékszáma: 02-06-073357
 • adószáma: 21932478-1-02
 • pénzforgalmi száma: 50800166-15312864
 • működési engedély száma:4446/2014.
 • elérhetőségei:
  • e-mail cím: tarsasjatekwebshop@gmail.com
  • telefonszám: 30/348 77 62

2. Webshop

A Társas JátsszMa Bt. a vevői igények kielégítésére webshopot működtet, melyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

www.tarsasjatekwebshop.hu

A webshop az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére:

 • regisztráció, adatok rögzítése
 • terméklista és egyes termékek leírása
 • információk a termékekkel kapcsolatban (termékhez való hozzájutás módjai, fizetési feltételek, esetleges kedvezmények és akciók)
 • termékek megrendelésének rögzítése és feldolgozása
 • vevői észrevételek kezelése

A tarsasjatekwebshop.hu oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti.

A tarsasjatekwebshop.hu oldalainak frissítése naponta történik.

3. Regisztráció

A tarsasjatekwebshop.hu webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak.

A regisztráció a honlapon, regisztrációs adatlap kitöltése és elektronikus elküldése útján történik. Feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Társas JátsszMa Bt. a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. Az üzemeltető jogosult a regisztrációs igényt visszautasítani, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Társas JátsszMa Bt. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a webshop használata közben a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult képviselő, avagy meghatalmazott személy járhat el.

A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti írásban, az üzemeltetőnek küldött email útján.

A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy számára az üzemeltető hírleveleket illetve az akciókról szóló értesítéseket küldjön. A regisztrált felhasználó az üzemeltetőnek megküldött e-mailben mondhatja le a hírlevél szolgáltatást.

4. A termékekről

A Társas JátsszMa Bt. az alábbi termékcsoportok kereskedője:

 • Társasjáték
 • Játék
 • Utalvány, kedvezmény-kártya
 • Kiegészítők

A termékleírás tartalmazza:

 • a termék alapadatait
 • a vételárat, mely 1 db termékre vonatkozik és tartalmazza az ÁFÁ-t

A termék adatainak változtatási jogát az üzemeltető fenntartja. A termék csomagolásában / csomagolásán lévő ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az üzemeltető felelősséget nem vállal. A termékek webshopban szereplő fotóinak színei eltérhetnek a valóságtól. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

5. Garancia

Az egyes játékokra vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. A jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal érvényesíthető. A jótállás időtartama a fogyasztó részére történő átadástól számított egy év.

Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha:

 • a hiba rendeltetésellenes vagy a játékszabályban, illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye
 • a terméken kívül álló ok következménye
 • a terméket más már javította
 • a javítás lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.

6. Megrendelés

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A kosárba helyezett termékek ellenőrzését követően a megrendelés elküldhető. A megrendelés véglegesítéséhez a vásárlási szabályzat elfogadása szükséges. A megnyíló ablakban a szállításhoz és fizetéshez szükséges adatok ellenőrzésére és módosítására van mód. Az adatok megadását követően már csak a megrendelés elküldését kell jóváhagyni.

A megrendelt tételekről, valamint azok átvételének várható időpontjáról a vevő e-mailben értesítést kap. A termék megérkezéséről, átvehetőségéről illetve postázásának időpontjáról szintén e-mailben küld tájékoztatást az üzemeltető.

7. A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen illetve írásban.

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül, ha a termék bontatlan, sértetlen, akkor indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Társas JátsszMa Bt. az áru ellenértékét legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. Üzemeltető kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

8. Szállítás

Tájékoztatjuk, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szállítási formáink módosulhatnak. Minden rendelés esetén egyedileg fogjuk jelezni, milyen módon oldható meg a termékek biztonságos kiszállítása. Az egésszég megőrése érdekében minden játékunk fertőtlenítés után kerül csomagolásra. Köszönjük a megérést és a türelmet!

A megrendelő szállítás esetén választhat Pick Pack Ponton, vagy futáron keresztüli kiszállítást. 

A Pick Pack Pontos szállítás díja 990 Ft/csomag - részletei és feltételei itt tekinthetők meg.

A futáron keresztüli szállítást a MPL végzi. Szállítás belföldön hétfőtől-péntekig történik. 

A kiszállítás költsége 1990 Ft/csomag. A csomagszállítás díja az utánvét összegével kerül kiegyenlítésre.

Az itt szereplő szállítási feltételek csak internetes megrendelés esetén érvényesek.

Mindkét mód esetén, 25.000 Ft vásárlási érték felett a szállítás ingyenes.

 

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán. A megrendelés módosítására a megrendelés leadása után már nincs lehetőség.

A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét és azt a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé. Amennyiben a vevő a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is a vevőt terheli.

9. Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben a Társas JátsszMa Bt. állítja ki. A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • személyes átvétel esetén készpénzben
 • házhoz szállítás esetén az áru átvételekor, készpénzben a szállítónál

10. Adatvédelem

A Társas JátsszMa Bt. a megrendelések teljesítéséhez szükséges, szállítást végzők (MPL, Sprinter) részére történő adatszolgáltatást leszámítva az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatokat a GDPR-nak megfelelően kezeljük. A MPL és a Sprinter Futárszolgálat (Pick Pack Pont) a Társas JátsszMa Bt. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. Kizárólag olyan adatot kér a Társas JátsszMa Bt. a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Társas JátsszMa Bt. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A felhasználó jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Társas JátsszMa Bt. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.

A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését írásban.

11. Felelősségkorlátozás

A weboldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Társas JátsszMa Bt. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Társas JátsszMa Bt. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.

12. Szerzői jogok

A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Társas JátsszMa Bt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.